สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชุมการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทยในระดับภูมิภาค

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของประเทศไทยในระดับภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ