สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 และผลการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566

จังหวัดพะเยาได้รับคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2566 โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันของจังหวัดพะเยา โดย

ในปี 2565 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ ผู้อำนวยการ นรา สุยะเฟื้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า อ.แม่ใจ

ปี 2566 ผู้อำนวยการ วิชิต กลิ่นหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง อ.ปง ในประเภทผู้บริหารระดับประถมศึกษา

และผลการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 จังหวัดพะเยาได้รับคัดเลือกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดย

ในปี 2564 โรงเรียนบ้านเหล่า อ.แม่ใจ

ปี 2565 โรงเรียนอนุบาลพะเยา

และปี 2566 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ