สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 โดยการเรียนรู้ผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาจะมอบเกียรติบัตรให้กับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรด้วยตนเองทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnj1d8J7Yp4wMPDIbP0cNTPG7DyW2Rt7IZYxGdmaMS1PfPQ/viewform