สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครูบรรจุใหม่ อายุราชการ 1-5 ปี เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” รุ่นที่ 27

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการครูบรรจุใหม่ อายุราชการ 1-5 ปี เข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร “ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง” รุ่นที่ 27
🔻ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ KHURU Online
🔻สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566
🔻รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ที่แนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ