สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้กล่าวปฐมนิเทศและให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 5 ราย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดังนี้
1.นางสาวกรชนก ไหแก้ว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2.นางสาวมธุริน สมฤทธิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
3.นางสาวอนุธิดา หนักตื้อ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
4.นางสาวธัญพัฒน์ ก้องจิระวณิชกุล ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
5.นายจรัญ ซื่อสัตย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ