สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

นิเทศติดตามโครงการ Kids&Kind:อาสาสูงวัย ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการอ่านและการเขียนภาษาไทย

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.คัชรินทร์ มหาวงศ์และ ดร.ปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมนิเทศติดตามโครงการ Kids&Kind:อาสาสูงวัย ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของ สพป.พะเยา เขต 1 และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนบ้านแม่กา และโรงเรียนบ้านต๋อม