สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

นิเทศติดตามโครงการ Kids&Kind:อาสาสูงวัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.คัชรินทร์ มหาวงศ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นิเทศติดตามโครงการ Kids&Kind:อาสาสูงวัย ร่วมกับโครงการขับเคลื่อนการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและ สพป.พะเยา เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านผาตั้ง และโรงเรียนบ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา