สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบให้นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ และนางสาวปาลิตา สุขสำราญ ไปนิเทศติดตามประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพะเยา มีจำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนจำเนียรวิทยา,โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา ,โรงเรียนวัดบุญเกิดมงคลวิสุทธิ์วิทยา,โรงเรียนอนุบาลสุนทรารมย์,โรงเรียนสิทธิไพรวิทยา และโรงเรียนปิยมิตรวิทยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ