สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายประสพ กันจู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และคณะ เข้ารับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2567 เข้าปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567 โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและกลุ่มงานอำนวยการและตรวจสอบภายในเข้ารับการเปิดตรวจ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ