สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ขับเคลื่อนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ขับเคลื่อนการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยให้เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% โดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้มาติดต่อราชการ และประชาชนบริเวณประตูทางเข้าของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา