สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ลดการเผา”

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง ลดการเผา” ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย แสงอาคม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนสักหน้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ