สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและกิจกรรม 5 ส.“BIG Cleaning Day”

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และกิจกรรม 5 ส. “BIG Cleaning DAY” โดยมีบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา