สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกนวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โครงการ Innovation For Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา