สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โดยมี นางธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ