สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องใ นโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฏาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ