สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดี มีคุณธรรม แห่ง ศธจ.พะเยา” ปี พ.ศ.2566

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดี มีคุณธรรม แห่ง ศธจ.พะเยา” ปี พ.ศ.2566 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ