สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมมอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนจำนวน 157 คน โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจน์โสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ