สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในกิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ” ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเพียรทอง เวียงนาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ