สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ”เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พร้อมนำข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี เสียสละ และอุทิศตน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ โดยรอบบริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ให้สะอาดเรียบร้อยสวยงาม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ