สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กิจกรรมค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพะเยา (Chinese Day Camp)

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดพะเยา (Chinese Day Camp) ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน และคณะทำงานกลุ่มศึกษานิเทศก์ ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ