สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

กาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยา จิบกาแฟ แลเกษตร

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลเกษตร” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันกันอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ