สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การเปิดงานเสวนาวิชาการ เด็กคิด เด็กทำ ครูนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม2567 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค15 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในการเปิดงานเสวนาวิชาการ เด็กคิด เด็กทำ ครูนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน โดยมีดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ร่วมรับฟังเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางและความท้าทายการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุมเบญจรจงค์ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ