สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ