สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เรื่องการพัฒนนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เรื่องการพัฒนนางานประจำสู่งานวิจัย R2R ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ตำแหน่งศึกษานิเทศก์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมจุมจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ