สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยาศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ