สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ