สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนวัตกรในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในจังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนวัตกรในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับครูในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ