สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การอบรมการเขียนรายงานนวัตกรรม Best practices และทบทวนการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการเขียนรายงานนวัตกรรม Best practices และทบทวนการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาปฐมวัยแห่งชาติ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม เวลา 08.30 น. -16.30 น.

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ