สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายประวิทย์ เคียงผล ข้าราชการบำนาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 สำนักสาธารณะสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ