สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การลงพื้นที่ตรวจราชการ ของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ เข้าร่วมการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) อำเภอปง และโรงเรียนจุนวิทยาคม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ