สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ
ได้รับมอบหมายจาก ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วม การลงพื้นที่ตรวจราชการของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงาน ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ