สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 (ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้า)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ