สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ช่วงอายุราชการ 6-25 ปี และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” โดยท่านสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น


สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ที่แนบ

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ