สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประเมินฯ ดำเนินการประเมินผลงานสถานศึกษาด้านเอกสารของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566” ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินผลงานสถานศึกษาด้านเอกสารของสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินฯ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566” ครั้งที่ 2/2567 ประกอบด้วย ระดับทอง จำนวน 28 แห่ง ระดับเพชร จำนวน 1 แห่ง และรักษาเพชรปีที่ 2 จำนวน 1 แห่ง ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ