สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนภูซางวิทยาคมที่ขอรับการประเมินฯ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่ดำเนินการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนภูซางวิทยาคมที่ขอรับการประเมินฯ เป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2566” ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ