สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุม คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา ประจำปี 2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ