สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายรชฏ พลอยเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ