สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค​ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 16​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​

วันที่​ 11 กันยายน 2566 นางสาวประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการ​จังหวัด​พะเยา​ นางธิดา​ ขันดาวงศ์​ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค​ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค​ 16​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2566​ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและบทบาทการพัฒนาการศึกษาสู่การปฎิบัติให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ​ ระหว่างวันที่​ 11-12 กันยายน​ 2566​ ณ ประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมน่านกรีนเลควิว​ รีสอร์ท​ จังหวัดน่าน​

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ