สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมแผนการดำเนินงาน ABE (Area Based Education) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงาน ABE (Area Based Education) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ร่วมกันหารือกิจกรรม/โครงการจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโครงการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ