สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเวทีพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียน ภาคเหนือ

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเวทีพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียน ภาคเหนือ ในการนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายกิตติชัย อินชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องพลอยไพลิน กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ