สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประวัติศาสตร์จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา