สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเพื่อพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 นายจตุรงค์ เจียมวิจิตรกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดพะเยา