สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ