สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา”

วันศุกร์ ​ที่​ 26​ พฤษภาคม​ 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ มอบหมายให้ นายวิชัย​ แสง​อาคม​ ผู้​อำนวยการ​กลุ่มลูกเสือ​ยุ​ว​กาชาด​และ​กิจการ​นักเรียน​ และนายชัยณรงค์​ สะเทือน​ไพร​ พนักงาน​จัดการ​งาน​ทั่วไป​ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ