สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในสถานศึกษา

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มีร.ร.เอกชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 20 โรงเรียน

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ