สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการศึกษาของบุคลากรในพื้นที่

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ