สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และทบทวนแผนที่นำทาง SDG4 จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ