สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2567​ ผ่านระบบ​ Zoom​ Meeting​

วันศุกร์ที่​ 23​ กุมภาพันธ์​ 2567​นายวรัท พฤกษาทวีกุล​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ​ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาภาคเหนือและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน​ 1​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2567​ ผ่านระบบ​ Zoom​ Meeting​ ทั้งนี้​ ดร.ประไพพร​ อุทธิยา​ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวิชัย​ แสงอาคม​ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ​ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน​ นำคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ เข้าร่วมการประชุม ห้องประชุม​ขุนจอมธรรม​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ