สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ เป็นประธานในการประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการ
ความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ