สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมระดมความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาโครงการพัฒนาครูในจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาโครงการพัฒนาครูในจังหวัดพะเยา โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูนวัตกรในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ